Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach

Stefan Kwilecki- architekt, konserwator zabytków, pedagog .

Utworzono dnia 16.05.2018

Był dla Szczecina osobą znaczącą i charakterystyczną, postacią niepospolitą; zwracał uwagę zarówno sylwetką, jak i osobowością, był odwrotnością przeciętności.

Stefan Kwilecki urodził się 19 września 1925 roku w Malińcu (ob. dzielnica Konina), w rodzinie ziemiańskiej. W czasie okupacji uczył się na tajnych kursach i zdał eksternistycznie maturę. Wcześnie stracił rodziców – ojciec zginął w 1940 roku w Starobielsku, matka, więźniarka Ravensbrück, zmarła w czasie wojennej tułaczki.

W 1948 roku przyjechał do Szczecina i podjął studia na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Inżynierskiej. W 1952 roku uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. Po studiach rozpoczął pracę w szczecińskiej służbie ochrony zabytków, najpierw u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (1952–1954), a następnie w nowo powołanej Pracowni Konserwacji Zabytków (1954–1960). Brał udział w licznych pracach ewidencyjnych i projektowych zabytkowych budowli Szczecina (Ratusz Staromiejski, Zamek Książąt Pomorskich, gmach muzeum przy ul. Staromłyńskiej, budynek dawnej komendantury – później Klubu „13 Muz”) i Pomorza Zachodniego (zamki w Darłowie, Bytowie,Stary Zamek w Płotach). Integralną częścią tych prac były zawsze niezwykle wnikliwe badania architektoniczne, pozwalające odkryć pierwotne kształty i zachowane elementy zabytkowych budowli ukryte pod późniejszymi przebudowami i naleciałościami.

W latach 1960–1972 pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, kierując, nadzorując i prowadząc prace przy odbudowywanych wówczas pomorskich zabytkach – w Szczecinie (ratusz i zamek), Kamieniu Pomorskim (ratusz, Pałac Biskupi, kościół św. Mikołaja), Stargardzie Szczecińskim (zespół kamieniczek i odwach przy Rynku, bramy Pyrzycka i Wałowa). Zainicjował także zabezpieczenia i remonty średniowiecznych murów miejskich w Pyrzycach, Chojnie, Choszcznie, Mieszkowicach. Szczególnie wiele uwagi poświęcał jako konserwator wojewódzki trudnej w tamtych latach kwestii architektury sakralnej, chroniąc przed rozbiórką i remontując liczne zrujnowane pomorskie kościoły.

Jego zasługą jest uchronienie, a potem odbudowa kościoła św. Jakuba (dzisiejszej katedry) w Szczecinie i zabezpieczenie ruiny kościoła Mariackiego w Chojnie, który dzięki jego pasji i staraniom został odbudowany (prace trwają od 1989 roku). Jego dwunastoletnia praca jako wojewódzkiego konserwatora zabytków należy do najintensywniejszych i najbardziej owocnych okresów w historii tego urzędu, przede wszystkim dzięki podjęciu konserwacji i odbudowy tak licznych na Pomorzu Zachodnim dzieł architektury gotyckiej.

Zmuszony do rezygnacji z urzędu konserwatora w 1972 roku, podjął pracę projektanta i badacza architektury w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków. Od roku 1974 roku do przejścia na emeryturę w roku 1990 roku był starszym wykładowcą na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, zaskarbiając sobie dzięki wiedzy, życzliwemu podejściu do młodzieży i autentycznej pasji wielką sympatię kolejnych roczników studentów. Po przejściu na emeryturę nadal pracował na rzecz pomorskich zabytków, zajmując się szczególnie kościołem Mariackim w Chojnie i kaplicą templariuszy w Rurce.

Zmarł 1 stycznia 2001 roku w Szczecinie po krótkiej chorobie. W dniu 4 stycznia został pożegnany w szczecińskiej katedrze przez grono przyjaciół, kolegów i uczniów. Pochowany w rodzinnym grobie obok dziadków i żony na cmentarzu w Gosławicach (obecnie przedmieście Konina). Z inicjatywy szczecińskiego Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” w 2007 roku na Cmentarzu Centralnym posadzono Drzewko Pamięci, którym uhonorowano Stefana Kwileckiego jako osobę zasłużoną dla Szczecina.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

BIBLIOTEKA POLECA: